Jak prawidłowo dbać o utrzymanie publicznego placu zabaw?

Publiczne place zabaw są bardzo popularne. To miejsca, gdzie dzieci mogą świetnie spędzić czas, a także poznać nowych przyjaciół.

Trzeba jednak pamiętać, że zabawa musi iść w parze z bezpieczeństwem, szczególnie w miejscach, do których dostęp ma wiele innych osób. Opieka nad publicznym obiektem małej architektury należy przede wszystkim do właściciela lub zarządcy. Powinien on dopilnować, by zaraz po odbiorze placu zabaw została wykonana kontrola pomontażowa. Jej głównym celem jest wykrycie wszystkich nieprawidłowości w konstrukcji i dodatkowych urządzeniach, a także w dostarczonych dokumentach. Jest to bardzo ważne, gdyż czasem pomylone zostają karty gwarancyjne czy instrukcje obsługi, które są niezwykle istotne dla późniejszych działań.

Oczywiście na tym praca właściciela się nie kończy. Kolejnym krokiem jest umieszczenie na terenie placu tablicy informacyjnej i regulaminu. Muszą one zawierać spis telefonów alarmowych, kontakt do zarządcy, zasady korzystania z poszczególnych urządzeń oraz zachowania na terenie obiektu. Regulamin może być dowolnie dostosowywany, np. do lokalizacji, wyjątkowo wysokiej eksploatacji czy ryzyka występowania częstych aktów wandalizmu. Jeśli nie znajdziecie tych elementów, zastanówcie się, czy warto spędzić czas ze swoim dzieckiem w takim miejscu.

Kontrole i prace konserwacyjne

Zarządca zobowiązany jest do założenia dziennika kontroli i wyznaczenia pracowników, którzy taki dozór będą przeprowadzać. Powinny być to osoby kompetentne oraz odpowiednio przeszkolone. Wszelkie naprawy i oceny stanu obiektu muszą zostać udokumentowane. Zgodnie z normą PN-EN 1176-1 i 7 należy wykonywać trzy rodzaje przeglądów placów zabaw:

  • Oględziny rutynowe – minimum raz w tygodniu. To tzw. kontrola wizualna, która polega na sprawdzeniu czystości całego terenu, stanu nawierzchni, kompletności i zużycia urządzeń oraz widocznych dużych uszkodzeń.
  • Kontrola funkcjonalna – co 1-3 miesiące lub zgodnie z zaleceniami producenta. Najważniejszym punktem tych działań jest szczegółowa ocena stabilności, funkcjonalności oraz zużycia wszystkich sprzętów. Taką kontrolę należy zlecić osobie doświadczonej, która będzie w stanie trafnie oszacować usterki.
  • Kontrola podstawowa – przynajmniej raz w roku, wykonywana przez osoby uprawnione, ze znajomością odpowiednich przepisów. To bardzo dokładny przegląd wszystkich elementów, konstrukcji, terenu i nawierzchni. Koncentruje się na sprawdzeniu oceny bezpieczeństwa oraz zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi takimi, jak korozja czy spękanie i butwienie w przypadku drewnianych placów zabaw.

Jakiekolwiek nieprawidłowości muszą zostać natychmiast zgłoszone do zarządcy, a elementy zagrażające bezpieczeństwu odpowiednio zabezpieczone i wyłączone z użytku. Zalecana jest regularna konserwacja sprzętów, a także konstrukcji placu, np. poprzez impregnację lub nałożenie środków przeciwkorozyjnych.

Użytkownicy też mogą, a nawet powinni, dbać o publiczne place zabaw. Jeśli zauważycie cokolwiek niepokojącego, od razu skontaktujcie się z właścicielem. Przestrzegajcie obowiązującego regulaminu, a miejsce zabaw jeszcze długo będzie służyło Waszym dzieciom i ich przyjaciołom.

Skontaktuj się z nami

Siedziba biura:
Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia
(koło Wrocławia)
tel./fax 71 312 72 50
tel. 724 654 898
Formularz zamówienia
Skontaktuj się z nami
Dołącz do nas na Facebook icon