siłownia zewnętrzna

Od jakiegoś czasu można zaobserwować modę na zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Coraz więcej osób uprawia sport, a kluby fitness przeżywają prawdziwe oblężenie. Są jednak i tacy, którzy zdecydowanie bardziej cenią aktywność na świeżym powietrzu. Aby sprostać tym oczekiwaniom, powstały siłownie zewnętrzne. Urządzenia, w które zostały one wyposażone narażone są na działanie czynników atmosferycznych. Aby mieć pewność, że będą działały właściwie, należy poddawać je regularnym przeglądom i konserwacji.

Siłownie zewnętrzne ujęte są w aktach prawnych, które traktują je jako obiekty małej architektury. Ustawa Prawo budowlane nakłada więc na właścicieli i zarządców tego typu obiektów obowiązek utrzymania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym. Muszą oni zadbać zatem o to, aby nie dopuścić do pogorszenia się właściwości użytkowych i sprawności technicznej siłowni. W praktyce oznacza to, że zobowiązani są do przeprowadzania regularnych konserwacji i przeglądów.

Rodzaje kontroli siłowni zewnętrznych

  • Oględziny okresowe

Ich celem jest sprawdzenie, czy urządzenia nie stwarzają zagrożeń wynikających z działania czynników zewnętrznych lub też będących skutkiem naturalnego zużycia czy też wandalizmu. Przedmiotem kontroli są ostre lub też połamane części, a także czystość zarówno samych urządzeń, jak i ich otoczenia. Oględziny mogą być prowadzone przez administratora siłowni lub wyznaczoną przez niego osobę i najlepiej wykonywać je raz w tygodniu. 

  • Kontrola funkcjonalna

Od oględzin okresowych różni się znacznie większą szczegółowością. Ma na celu ocenę sprawności urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości związanych z naturalnym zużyciem. Administrator lub wyznaczony przez niego pracownik sprawdza ruchome części sprzętów, ich wytrzymałość, a także stan podłoża. Kontrolę funkcjonalną powinno się przeprowadzać przynajmniej raz na 3 miesiące.

  • Główna kontrola coroczna

Bardzo szczegółowa kontrola uwzględniająca wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa. Ocenie podlegają wszystkie elementy urządzeń oraz ich otoczenia. Najlepiej, aby była ona przeprowadzona przez niezależnych od administratora specjalistów zajmujących się siłowniami zewnętrznymi. Jak sama nazwa wskazuje, obowiązkowo należy ją przeprowadzić raz do roku. 

Jeżeli podczas którejkolwiek kontroli stwierdzone zostaną uszkodzenia urządzeń małej architektury lub ich części, należy je jak najszybciej poddać konserwacji. Regularne przeglądy techniczne i konserwacja siłowni zewnętrznych jest gwarancją ich bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

Siedziba biura:
Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia
(koło Wrocławia)
tel./fax 71 312 72 50
tel. 724 654 898
Formularz zamówienia
Skontaktuj się z nami
Dołącz do nas na Facebook icon