Plac zabaw

Pojęcie małej architektury budowlanej odnosi się do obiektów, które mają za zadanie ozdobienie przydomowych ogrodów, a także utrzymanie porządku w przestrzeni publicznej i stworzenie w niej miejsc rekreacji. Jedynym z przykładów tego typu obiektów są elementy wyposażenia placów zabaw. Wymagają one szczególnej uwagi, muszą bowiem zapewniać przede wszystkim bezpieczeństwo zabawy. Aby mieć pewność, że tak właśnie będzie, przy ich projektowaniu należy kierować się normą PN-EN 1176.

Norma PN-EN 1176 odnosi się do wyposażenia placów zabaw i nawierzchni. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wszyscy projektanci i producenci placów zabaw powinni się do niej odnosić i traktować ją jako niezbędne wskazówki techniczne, które pozwolą projektować, budować i utrzymywać bezpieczne place zabaw. 

Z czego składa się norma PN-EN 1176?

PN-EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie:

  • PN-EN 1176-1 - ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
  • PN-EN 1176-2 - dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek,
  • PN-EN 1176-3 - dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni,
  • PN-EN 1176-4 - dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych,
  • PN-EN 1176-5 - dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli,
  • PN-EN 1176-6 - dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących,
  • PN-EN 1176-7 - wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,
  • PN-EN 1176-10 - dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabaw,
  • PN-EN 1176-11 - dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej.

Jak widać norma dotycząca bezpieczeństwa placów zabaw zawiera regulacje dotyczące wszystkich elementów ich wyposażenia. Znajdziemy w niej także zapisy związane z przestrzennym rozmieszczeniem urządzeń, określające powierzchnię i przestrzeń upadku. Norma reguluje również kwestie dotyczące projektowania ciągów komunikacyjnych i ogrodzeń, a także zasady rozmieszczenia elementów placu zabaw, które zapobiegną nadmiernemu nagrzewaniu oraz zbieraniu się wody. Z pewnością warto się więc nią kierować, ponieważ została przemyślana w taki sposób, aby zapewnić dzieciom maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Korzystając z naszych elementów wyposażenia placów zabaw, klienci mają pewność, że są one z pełni zgodne z normą PN-EN 1176, dzięki czemu gwarantują godziny wspaniałej i bezpiecznej zabawy.

Skontaktuj się z nami

Siedziba biura:
Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia
(koło Wrocławia)
tel./fax 71 312 72 50
tel. 724 654 898
Formularz zamówienia
Skontaktuj się z nami
Dołącz do nas na Facebook icon