Fundusz Europejski

fundusze europejskie - logotypy

Pragniemy poinformować, iż w związku z zakończeniem realizacji projektu pn.:

„Wprowadzenie innowacyjnej technologii łączenia elementów placów zabaw w przedsiębiorstwie Freekids s.c.”

w rezultacie wdrożonych wyników prac B+R, przedsiębiorstwu Freekids S.c, udało się wprowadzić na rynek Rzeczypospolitej Polskiej innowacje produktowe wyszczególnione w sekcji TECHNOLOGIA, co wiązało się ze wzrostem zatrudnienia w przedsiębiorstwie, a także zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej przy obróbce materiałów.

Projekt był współfinansowany w ramach:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

 

Projekt realizowany był w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

unia freekids

Pragniemy poinformować, iż firma Freekids s.c., uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.:

„Wprowadzenie innowacyjnej technologii łączenia elementów placów zabaw w przedsiębiorstwie Freekids s.c.”

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.
Projekt realizowany jest od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2020 r.
 Celem głównym realizacji niniejszej inwestycji technologicznej jest wzrost konkurencyjności firmy FREEKIDS s.c. poprzez zwiększenie aktywności przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Wartość projektu: 3 490 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 221 500,00 zł

Pragniemy poinformować, iż firma FREEKIDS S.C. GĄSIOREK ARTUR, ANDRUSZEWSKI ZBIGNIEW, uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.:

„Wsparcie przedsiębiorstwa Freekids s.c. w promocji marek produktowych na zagranicznych rynkach”.

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Projekt realizowany jest od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
 Celem głównym projektu jest stworzenie przedsiębiorstwu Freekids s.c. warunków do podjęcia współpracy z partnerami zagranicznymi oraz rozszerzenia kontaktów handlowo - gospodarczych, a także promocja marek produktowych przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 232 200,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 139 320,00 zł.


 

Dołącz do nas na Facebook icon