Fundusz Europejski

unia freekids

„Wdrożenie nowej, integracyjnej kolekcji modułowych urządzeń na place zabaw, opartej na nietypowych wzorach dla przedsiębiorstwa Freekids s.c.” w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Celem projektu jest opracowanie kolekcji modułowych urządzeń na place zabaw, opartej na nietypowych wzorach, osiągniętych za pomocą druku UV dedykowanych dzieciom na wózkach inwalidzkich oraz haptycznych elementów dedykowanych dzieciom niewidomym.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie nowej, integracyjnej kolekcji modułowych urządzeń na place zabaw, opartej na nietypowych wzorach, osiągniętych za pomocą druku UV dedykowanych dzieciom na wózkach inwalidzkich oraz haptycznych elementów dedykowanych dzieciom niewidomym - obrabianych frezarką.

Wartość projektu 1 824 739,72 PLN

Wkład z UE 867 097,50 PLN


 

fundusze europejskie - logotypy

Pragniemy poinformować, iż w związku z zakończeniem realizacji projektu pn.:

„Wprowadzenie innowacyjnej technologii łączenia elementów placów zabaw w przedsiębiorstwie Freekids s.c.”

w rezultacie wdrożonych wyników prac B+R, przedsiębiorstwu Freekids S.c, udało się wprowadzić na rynek Rzeczypospolitej Polskiej innowacje produktowe wyszczególnione w sekcji TECHNOLOGIA, co wiązało się ze wzrostem zatrudnienia w przedsiębiorstwie, a także zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej przy obróbce materiałów.

Projekt był współfinansowany w ramach:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

 

Projekt realizowany był w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2020 r.


 

unia freekids

Pragniemy poinformować, iż firma Freekids s.c., uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.:

„Wprowadzenie innowacyjnej technologii łączenia elementów placów zabaw w przedsiębiorstwie Freekids s.c.”

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.
Projekt realizowany jest od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2020 r.
 Celem głównym realizacji niniejszej inwestycji technologicznej jest wzrost konkurencyjności firmy FREEKIDS s.c. poprzez zwiększenie aktywności przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Wartość projektu: 3 490 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 221 500,00 zł

Pragniemy poinformować, iż firma FREEKIDS S.C. GĄSIOREK ARTUR, ANDRUSZEWSKI ZBIGNIEW, uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.:

„Wsparcie przedsiębiorstwa Freekids s.c. w promocji marek produktowych na zagranicznych rynkach”.

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Projekt realizowany jest od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
 Celem głównym projektu jest stworzenie przedsiębiorstwu Freekids s.c. warunków do podjęcia współpracy z partnerami zagranicznymi oraz rozszerzenia kontaktów handlowo - gospodarczych, a także promocja marek produktowych przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 232 200,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 139 320,00 zł.

Dołącz do nas na Facebook icon