Przeglądy placów zabaw

Dobra zabawa to bezpieczna zabawa, dlatego proponujemy naszym klientom usługi w zakresie przeglądów placów zabaw. Coroczna kontrola terenu rekreacyjnego dla dzieci jest wykonywana przez wykwalifikowanych serwisantów. Na przegląd składa się sprawdzenie stanu technicznego wszystkich urządzeń oraz z zgodności placu zabaw z określonymi normami bezpieczeństwa.

Serwis wyposażenia placu zabaw

Jeśli jakiekolwiek urządzenie z wyposażenia placu zabaw ulegnie awarii, konieczna jest jego szybka naprawa: nie wolno dopuścić do sytuacji, w której zdrowie dzieci może być zagrożone. Nasz serwis przeprowadza naprawy wszelkich usterek, a także wykonuje renowację urządzeń zabawowych lub pełną konserwację całego placu zabaw.


Każdorazowo po wykonaniu przeglądu lub czynności serwisowych wystawiamy dokumenty orzekające o tym, że będzie można bezpiecznie korzystać z placu zabaw w następnym sezonie eksploatacyjnym.


Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów dotyczących naszych usług serwisowych i przeglądów. Jeśli chcesz zamówić serwis, wypełnij formularz serwisowy i odeślij go do nas wraz ze zdjęciami na adres mailowy:

serwis@freekids.pl

tel. 604 422 932

serwis