Przeglądy

W ramach przeglądu świadczymy usługi z zakresu corocznej kontroli placów zabaw. Nasi wykwalifikowani serwisanci sprawdzą stan techniczny urządzeń i zgodność placu zabaw z normami bezpieczeństwa.

Serwisy

Jeśli na placu zabaw występują usterki, należy wykonać jego serwis. Przeprowadzimy niezbędne naprawy i renowację urządzeń lub konserwację całego placu.

Zarówno przegląd, jak i serwis zakończone są wystawieniem dokumentów świadczących o możliwości bezpiecznego korzystania z placu przez następny sezon eksploatacyjny.

Skontaktuj się z nami w celu poznania oferty na wykonanie przeglądu lub serwisu placu zabaw.

Jeśli chcesz zamówić serwis, wypełnij formularz serwisowy i odeślij go do nas wraz ze zdjęciami na adres mailowy:

serwis@freekids.pl

serwis