Przeglądy

W ramach przeglądu świadczymy usługi z zakresu corocznej kontroli placów zabaw. Nasi wykwalifikowani serwisanci sprawdzą stan techniczny urządzeń i zgodność placu zabaw z normami bezpieczeństwa.

Serwisy

Jeśli na placu zabaw występują usterki należy wykonać jego serwis. Przeprowadzimy niezbędne naprawy i renowację urządzeń lub konserwację całego placu.
Zarówno przegląd jak i serwis zakończone są wystawieniem dokumentów świadczących o możliwości bezpiecznego korzystania z placu przez następny sezon eksploatacyjny.
Skontaktuj się z nami w celu poznania oferty na wykonanie przeglądu lub serwisu placu zabaw.
Jeśli chcesz zamówić serwis wypełnij formularz serwisowy i odeślij go do nas wraz ze zdjęciami na adres mailowy.

serwis@freekids.pl

serwis